Miễn giảm giá vé Phà Gót - Cái Viềng

Miễn phí vé Phà Gót cho toàn bộ nhân dân Cát Hải. Năm 2018 với đợt tăng giá vé phà Gót - Cái Viềng và cấm xe du lịch từ 29 chỗ trở lên qua Phà Gót đã làm thay đổi đời sống người dân tại đảo Cát Hải cũng như du khách từ mọi miền về với đảo Cát Bà.

Theo công văn số: 5741/VP-GT3
Của UBND thành phố Hải Phòng về viêc miễn giảm giá vé phà Gót cho toàn bộ nhân dân Cát Hải cấp ngày 18/12/2018.

Nội dung CV nêu rõ:
===========================
✅♻️. Miễn giá vé cho toàn bộ học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú tại Huyện Cát Hải.
==================================
✅♻️. Giảm giá vé về giá ban đầu (giá thời điểm chưa tăng) cho toàn bộ nhân dân có hộ khẩu tại Cát Hải, người đi bộ, hành khách, xe đạp, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ không phải kinh doanh.

Thời gian thực hiện miễn, giảm giá từ: 01/01/2019

Đây là thông tin vô cùng thú vị cho bà con nhân dân đang sinh sống và làm việc tại Cát Hải. Các công ty du lịch tại các tỉnh miền Bác cũng như các hãng du thuyền sẽ có những động thái tích cực viề việc đưa du khách đến với đảo Cát Bà ổn định hơn.