Why Cat Ba Express
Tin Hot
1. Chọn Combo tour Cát Bà để có giá tốt nhất Xem thêm | 2. Tuor du thuyền Vịnh Lan Hạ 1 ngày 5 sao Xem thêm | 3. Đặt vé cáp treo Cát Bà Xem thêm
Bus Ha noi to sapa is direct service bus to Sapa from Ha Noi, providing luxury limousine, sapa express bus.
Bus limousine Hanoi to Sapa

Bus limousine Hanoi to Sapa

Depart Time: 7:00
Price: 16 USD / PAX
Sapa Express provides high-quality tourist bus, limousine, sleeper bus to Sapa from Hanoi - recomended by Cat Ba Express. Sapa Express bus departs daily from Hanoi at 7:00 and 22:00. We will help book your tickets on your request.
Detail >>
Bus Sapa to Hanoi

Bus Sapa to Hanoi

Depart Time: 13.30, 15.30
Price: 13 USD / PAX
Sapa Express provides high-quality tourist bus, limousine, sleeper bus to Hanoi from Sapa - recomended by Cat Ba Express Sapa Express bus departs daily from Sapa at 16:00 and arrive in Hanoi at 21:30
Detail >>
Sleeper Bus to Sapa

Sleeper Bus to Sapa

Depart Time: 7:30
Price: 13 USD / PAX
Sapa Express provides high-quality tourist bus, limousine, sleeper bus to Sapa from Hanoi - recomended by Cat Ba Express Sapa Express bus departs daily from Hanoi at 7:00 and 22:00.
Detail >>
Bus Hanoi to Sapa

Bus Hanoi to Sapa

Depart Time: 7h00, 7h30, 22h00
Price: 13 USD / PAX
Sapa Express provides high-quality tourist bus, limousine, a sleeper bus to Sapa from Hanoi - recommended by Cat Ba Express. Sapa Express bus departs daily from Hanoi at 7:00 and 22:00. We will help book your tickets on your request.
Detail >>

Support

Hotline
+84 84 824 4999