Why Cat Ba Express
Tin Hot
1. Chọn combo Cát Bà để có giá tốt nhất → Xem thêm | 2. Tour du thuyền Vịnh Lan Hạ 1 ngày → Xem thêm | 3. Đặt vé Cáp Treo Cát Bà → Xem thêm
Bus Cat Ba island is direct service by Cat Ba exprress providing bus to Ha Noi from Cat Ba island timetable daily with 3 trips : 8.00, 10.45, 14.00. Bus Cat Ba  to hanoi cost (price) from 11 Usd / way. Tourist can book bus to Cat ba online or at office.
Bus Cat Ba to Hanoi

Bus Cat Ba to Hanoi

Depart Time: 9:00, 12:25, 15:30, 16:15
Price: 12 USD / PAX
Hanoi to Cat Ba bus, Bus to Cat Ba From Hanoi is high-quality service provided by Cat Ba Express, departing at 9:00, 12:25 and 15:30 daily.
Detail >>
Bus Hanoi to Cat Ba (Round-trip)

Bus Hanoi to Cat Ba (Round-trip)

Depart Time: 7:30, 10:45, 14:15
Price: 26 USD / PAX
Hanoi to Cat Ba bus, Bus to Cat Ba From Hanoi is high-quality service provided by Cat Ba Express, departing daily from Hanoi at 7:30, 11:00 and 14:15 daily, from Cat Ba at 9:00, 12:25 and 15:45.
Detail >>

Support

Hotline
+84 84 824 4999